Účetní kancelář nabízí živnostníkům a malým i středním firmám komplexní služby v oblasti zpracování účetnictví, daní, daňové evidence a mezd. Od roku 2015 se také věnuje účtování obcí.

Kvalita, odbornost, individuální přístup

Více než 25 let praxe a zkušeností, ekonomické vzdělání a průběžné absolvování profesních i legislativních školení zaručují vysokou kvalitu a odbornost poskytovaných služeb. Klientelu tvoří nebo v minulosti tvořily firmy zabývající se IT outsourcingem, konzultačními službami, hostinskou činností (restaurace, hotel) a strojírenskou výrobou.
Samozřejmostí je uzavřené pojištění profesní odpovědnosti za škodu vzniklou výkonem profese činnosti účetních poradců, vedení účetnictví a daňové evidence.

Působím v Brně a okolí, nicméně při samotném zpracování využívám v maximální možné míře elektronické formy, není tedy problém dodávat podklady ke zpracování pohodlně přes internet.

V závislosti na množství zpracovávaných dokladů a požadovaných služeb Vám ráda připravím individuální kalkulaci s nabídkou.


Účetnictví

 • Kompletní zpracování účetních dokladů (dle středisek, popř. zakázek)
 • Evidence dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, včetně odpisů
 • Přiznání k DPH, záznamní povinnost, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • Zpracování interních směrnic
 • Účetní poradenství
 • Optimalizace daňové povinnosti
 • Sestavení účetní závěrky
 • Zpracování daňových přiznání
 • Zastupování na úřadech

Daňová evidence

 • Evidence příjmů a výdajů
 • Evidence majetku
 • Přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • Optimalizace daňové povinnosti
 • Zpracování daňových přiznání
 • Přehledy pro ZP a SSZ

Personální a mzdová agenda

 • Kompletní zpracování mezd
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců na příslušných úřadech
 • Zpracování měsíčních přehledů na ZP, SSZ
 • Evidenční listy důchodového zabezpečení
 • Mzdové listy
 • Roční zúčtování srážkové a zálohové daně ze závislé činnosti
 • Zastupování na úřadech